วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2552

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552

กล่องดินสอคอมมานโด : Render-Composite
หลังจากที่ได้ทำการ blockกล้องและanimateเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำcutต่างๆมาจัดแสงและกำหนดการrenderของแต่ละ cutต่อไปผมได้แบ่ง renderออกเป็นในส่วนของตัวcharacterกับ background ซึ่งในส่วนของcharacterจะแบ่งออกเป็น 4ส่วนได้แก่ colorที่เป็นส่วนของสีและบรรยากาศของสีที่มีผลกับตัวcharacter Lightจะเป็นในส่วนของแสงหลักและจะเป็นตัวบอกทิศทางของแสง Occlusionเป็นส่วนที่ทำให้ดูมีนำหนักมากขึ้น Shadowเป็นส่วนของเงาที่ตกกระทบพื้น สำหรับ backgroundนั้นจะแบ่งแค่2ส่วนคือ ส่วนที่มีแสงสีครบเกือบสมบูรณ์กับส่วนที่เป็นOcclusionเพื่อให้ดูมีน้ำหนักมากขึ้น แล้วนำส่วนต่างๆพวกนี้มาประกอบอีกทีในโปรแกรมCompositeและเติมรายละเอียดบางอย่างเพิ่ม เช่น ท้องฟ้า ต้นไม้ ในตอนCompositeอีกที ก็เป็นอันเสร็จขั้นตอนของกระบวนการ productionในส่วนของภาพ แล้วหลังจากนั้นก็นำcutต่างๆที่เสร็จแล้วมาตัดต่อและใส่ soundประกอบอีกทีก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

กล่องดินสอคอมมานโด : Background & Atmostphere


ฉากประกอบของตอนนี้ จะเป็นมุมหนึ่งของหมู่บ้านที่ เปี๊ยก อาศัยอยู่และอยากให้เป็นบรรยากาศแบบไทยในยุคปัจุบัน ก็เลยได้ใส่รายละเอียดของ texture บางอย่างที่มีความคุ้นตาและเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย เช่นตู้ไปรษณีย์ เสาไฟฟ้า หรือถังขยะเป็นต้นในการจัดแสงของฉาก ผมได้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า Global Illumination เทคนิคนี้จะทำให้มีการกระจายของเม็ดแสงที่ดูแล้วสมจริงและทำให้ดูเป็นบรรยากาศกลางวันมากขึ้น ซึ่งก็ช่วยทำให้ง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนที่ต้องคอยเอาไฟหลายๆดวงมาฉายในจุดต่างๆต้นไม้ ผมใช้ paint effect ใน maya แล้ว convert ให้เป็น polygon เพื่อให้ง่ายในการจัดแสงและได้เงาที่ถูกต้อง